International University – Canteen

Website canteen của Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM

Cơm Việt EN

To order, please dial 028-37244270 – ext: 3250 or 3251  or send an email to iucanteen@hcmiu.edu.vn