Thông báo về việc khuyến mãi của quầy Catering

Ban Quản lý căn tin xin thông báo:

Chào mừng Giáng Sinh và Năm Mới:

  • Mua 01 lẩu/ 1 người tặng 01 cây kem
  • Mua 01 lẩu/ 2 người tặng 02 cây kem
  • Mua 01 lẩu/ 3 người tặng 03 cây kem
  • Mua 01 lẩu/ 4 người tặng 04 cây kem

Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/12/2017 đến 31/12/2017

Kính mời Quí Thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm ủng hộ.