Big U

Quầy Big U tạm nghỉ từ ngày 09/7-25/7/2021.

Ngày 26/7/2021 Quầy tiếp tục kinh doanh trở lại

Mong Quý Thầy cô và các bạn sinh viên thông cảm.