Trường Đại học Quốc Tế – Canteen

Website canteen của Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM

Foresta

     

Để đặt món, vui lòng gọi 028-37244270 – ext: 3250 hoặc 3251