Foresta

Quầy Foresta tạm nghỉ từ ngày 03/7-25/7/2021.

Ngày 26/7/2021 Quầy tiếp tục kinh doanh trở lại

Mong Quý Thầy cô và các bạn sinh viên thông cảm.

                 

Để đặt món, vui lòng gọi 028-37244270 – ext: 3250 hoặc 3251  hoặc gửi email đến địa chỉ: iucanteen@hcmiu.edu.vn