Bánh Việt

Quầy Bánh Việt tạm nghỉ từ ngày 01/6/2021.

Quầy tiếp tục kinh doanh trở lại

đến khi có thông báo mới

Mong Quý Thầy cô và các bạn sinh viên thông cảm.

Để đặt món, vui lòng gọi 028-37244270 – ext: 3250 hoặc 3251  hoặc gửi email  đến địa chỉ: iucanteen@hcmiu.edu.vn