Trường Đại học Quốc Tế – Canteen

Website canteen của Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM

H&D

Để đặt món,  vui lòng gọi 028-37244270 – ext: 3250 hoặc 3251