Sushi VinRoll

 

Để đặt món, vui lòng gọi 028-37244270 – ext: 3250 hoặc 3251