Thông báo về việc Căn tin tạm ngưng giao nhận thức ăn tại phòng làm việc

Ban Quản lý căn tin xin thông báo về việc ngưng giao nhận thức ăn như sau:

Ngày 10 và 11/12/2018, Căn tin Trường sẽ tạm ngưng giao nhận thức ăn tại phòng làm việc trong những ngày này.
Căn tin xin thông báo đến Quí Thầy cô và toàn thể CBGV được biết. Quí Thầy Cô, Cán bộ nhân viên và các em sinh viên vui lòng đến trực tiếp căn tin để được phục vụ.