Thông báo về việc khuyến mãi của hai quầy The Zero và Coffee story

Ban Quản lý căn tin xin thông báo:

  • Quầy The Zero:

Ngày 02/10/2017 giảm giá 30% cho các sản phẩm trà mới

  • Quầy Coffee Story:

Từ ngày 04/10/2017 đến 10/10/2017 mua sản phẩm My café với giá dùng thử 5.000đ/lon

Kính mời Quí Thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm ủng hộ.